ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛ

Τηλ. : 6940 971 965

e-mail : paperpnt@gmail.com

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΖΙΚΗ ΨΗΦΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δεν αφορά χειρόγραφα κείμενα.
Η προσφερόμενη υπηρεσία συμφέρει αφού το κοστολόγιο ανά σελίδα με την προσφορά μας φθάνει στο 10% του κοστολογίου δακτυλογράφησης της.
(Παραδοση σε επεξεργάσιμη μορφή DOC).
Για απλό Scanning και μάλιστα ασπρόμαυρο το κοστολόγιο είναι ακόμα χαμηλότερο.